شهدا شرمنده ایم مهم نیست که چه بودی مهم نیست که چه می خواهی شوی مهم این است که چه بمانی. ********************* اكنون شهیدان مرده‌اند، و ما مرده‌ها زنده هستیم. شهیدان سخنشان را گفتند، و ما كرها مخاطبشان هستیم، آنها كه گستاخی آن‌ را داشتند كه ـ وقتی نمی‌توانستند زنده بمانند ـ مرگ را انتخاب كنند، رفتند، و ما بی‌شرمان ماندیم؛ صدها سال است كه مانده‌ایم. و جا دارد كه دنیا بر ما بخندد كه ما ـ مظاهر ذلت و زبونی ـ بر حسین(ع) و زینب(س) ـ مظاهر حیات و عزت ـ می‌گرییم، و این یك ستم دیگر تاریخ است كه ما زبونان، عزادار و سوگوار آن عزیزان باشیم. هركسی اگر مسؤولیت پذیرفتن حق را انتخاب كرده است ،باید بداند كه در نبرد همیشه تاریخ و همیشه زمان و همه جای زمین ـ كه همه صحنه‌ها كربلاست، و همه ماهها محرم و همه روزها عاشورا ؛ باید انتخاب كنند: یا خون را، یا پیام را، یا حسین بودن یا زینب بودن را، یا آن‌چنان مردن را، یا این‌چنین ماندن را. آنها كه رفتند، كاری حسینی كردند، و آنها كه ماندند، باید كاری زینبی كنند، وگرنه یزیدی‌اند! http://yasin14.mihanblog.com 2020-05-23T22:49:39+01:00 text/html 2014-01-12T15:34:24+01:00 yasin14.mihanblog.com مقدم زاده پدر http://yasin14.mihanblog.com/post/358 <font size="2">ﭘﺪﺭ ﯾﻌﻨﯽ : <br></font><br><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnh2vgOp_X9xJjEXC9BBXjvpedTm1Zd6iPfl_j7B7WhEZilRb1" alt="" align="left" border="0" height="191" hspace="0" vspace="0" width="302"><font size="2"> ﺍﻭﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺮﺍﺷﯿﺪﻥ ﻣﻮﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﻭ ﺩﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻭ ﺩﺍﺩ ﺩﺳﺘﺶ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﭘﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ : ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﻨﻮ ﺑﺘﺮﺍﺵ .<br> ﭘﺪﺭ ﯾﻌﻨﯽ :<br> <b><font color="#990000">ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ” ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ” ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺶ<br> ﺩﯾﺪﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻧﺶ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﻢ . </font></b><br> ﭘﺪﺭ ﯾﻌﻨﯽ : ﺍ<br> ﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﭘﺪﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﻮ ﻧﭽﺸﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﭘﺪﺭﯼ ﮐﺮﺩ . <br> ﭘﺪﺭ ﯾﻌﻨﯽ :<br> ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻒ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﻬﺮﻭ ﺟﺎﺭﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺍﺵ ﮐﻒ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺟﺎﺭﻭ ﻧﺰﻧﻪ. <br> ﭘﺪﺭ ﯾﻌﻨﯽ :<br> ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﻣﯿﮕﻔﺖ “ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﺸﻪ ” ﺗﻤﺎﻡ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺭﻧﮓ ﻣﯿﺒﺎﺧﺖ.<br> ﭘﺪﺭ ﯾﻌﻨﯽ : <br> ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺵ ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯿﺮﻩ ، ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ ! ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﺶ ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ ، ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ !<br> ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﻏﺬﺍ ﯾﻪ ﻣﺸﺖ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ، ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯽ ﻧﻤﯿﮕﻪ…<br> ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻧﺼﻒ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪﺵ ﺑﻪ<br> ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﺶ ، ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﻤﯿﺮﯼ . <br> ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﻡ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .<br> <font color="#660000"><b>ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺪﺭﻫﺎ ! <br> ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﺮﺍﺳﻼﻣﺘﯿﺶ ﺩﻋﺎﮐﻨﻦ </b></font></font> text/html 2013-12-25T14:54:41+01:00 yasin14.mihanblog.com مقدم زاده دلگیرمباش http://yasin14.mihanblog.com/post/357 <font size="2">دلگیرمباش!!&nbsp;</font><p><font size="2">دلت که گیرباشد رهانمی شوی،خداوندبندگان خودراباآنچه به آن‏&lt;‏‏&lt;دل &gt;&gt;بسته می آزماید!!</font></p><p><font size="2">اوخدایی است که میگوید:باهرسختی آسانی است پس اگردرسختی هستی بدان که دست پرمهرخدابرشانه هایت قراردارد.‏.. برای غمهایت مرهمی سراغ دارم دستانش پرازمعجزه،مهربانیش بی اندازه،بخششش پایانی ندارد،نزدیک است حتی ازتو به خودت،آشناست...</font></p><p><font size="2">اوآفریدگارمن وتوست‏ ...</font></p><p><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p><br></p> text/html 2013-09-26T05:53:11+01:00 yasin14.mihanblog.com مقدم زاده زندگی قشنگ من http://yasin14.mihanblog.com/post/356 <span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#660000" size="3"><b>این زندگی قشنگ من مال شما</b></font></span><div><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#660000" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><b><br></b></span></font><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://axgig.com/images/14984770093097412834.jpg" alt=""><div><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#660000" size="3"><b>ایام سپید رنگ من مال شما</b></font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#660000" size="3"><b><br></b></font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#660000" size="3"><b>بابای همیشه خوب من را بدهید</b></font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#660000" size="3"><b><br></b></font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#660000" size="3"><b>این سهمیه های جنگ مال شما&nbsp;</b></font></span></div></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(27, 31, 33); line-height: 17px; font-size: small; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(27, 31, 33); line-height: 17px; font-size: small; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(27, 31, 33); line-height: 17px; font-size: small; ">به این فکر میکنم که این روزها وقتی شهدا به شهرهای ما برمیگردند و روز و حال ما رو می بینند ،</span></div><div><div class="maincont" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-left: 0px; padding-top: 13px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; text-align: justify; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(223, 228, 233); background-image: url(http://www.shohada57.ir/templates/shohada2/images/shadlite.png); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(27, 31, 33); line-height: 17px; background-position: 10px 1px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; text-align: center; "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; font-size: small; "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; ">&nbsp;چی میگن پیش خودشون ، چی میگن به ما ...احتمالاً میگن</span></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; text-align: center; "></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; text-align: center; "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; font-size: small; "><br><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; font-size: medium; ">&nbsp;</span><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; color: red; "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; font-size: medium; ">"قرارمون این نبودا..."</span><br></span></span></span><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; font-size: small; "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; color: red; "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; font-size: 14pt; "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; color: rgb(255, 255, 249); "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; font-size: 8pt; "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; color: rgb(194, 231, 255); "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; font-size: small; "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; font-size: xx-small; "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; color: rgb(255, 255, 249); "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; font-size: 8pt; "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; color: rgb(194, 231, 255); "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; color: rgb(0, 0, 0); "><span style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; ">اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div></div><div class="mlink" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; height: 39px; color: rgb(27, 31, 33); line-height: 17px; text-align: right; "><b style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; font-size: large; "><br></b></div><div class="mlink" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; height: 39px; color: rgb(27, 31, 33); line-height: 17px; text-align: right; "><b style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; font-size: large; ">یاد وخاطره همه شهدای هشت سال دفاع مقدس گرامی باد</b><span class="argmore" style="border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px; "></span></div></div><div><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc0000"><b><br></b></font></span></div> text/html 2013-08-03T01:41:21+01:00 yasin14.mihanblog.com مقدم زاده قیامت http://yasin14.mihanblog.com/post/353 <div style="text-align: center;"><code id="code_318180" style="display: none;">wall_27940_44649425</code></div><div style="text-align: center;" class="activityListRow_userWall_pic clearfix"><font size="2"><span onmouseover='showfullscreenicon("wall_icon_318180","block")' onmouseout='showfullscreenicon("wall_icon_318180","none")' onclick='showFullSizePic("http://www.antilusifer.com/admin/image/uploded/0007623877945275757166913.jpg")'><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-07-19/729e00b7753df544bff6f6a9686e9267-425" onerror='if(this.getAttribute("error-load")!="yes"){setAttribute("error-load","yes");this.src="http://www.antilusifer.com/admin/image/uploded/0007623877945275757166913.jpg"}'></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦<br><br><br><br> فرد وارد بازار قیامت می شود، فکر می کند خبری است.</font> <font size="2"><br><br> تعجب میکند؛ خدایا پس چه شد؟</font> <font size="2"><br><br> نمازها، عمره ها ؟ </font> <font size="2"><br><br> می گویند تو دل شکستی. ریا کردی. زهر زبان ریختی.</font> </div> text/html 2013-08-01T01:45:22+01:00 yasin14.mihanblog.com مقدم زاده آمار زمین http://yasin14.mihanblog.com/post/354 <div style="text-align: center;"><span onmouseover='showfullscreenicon("wall_icon_6515043","block")' onmouseout='showfullscreenicon("wall_icon_6515043","none")' onclick='showFullSizePic("http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/2779/8336703-b.jpg")'><img style="width: 450px; height: 310px;" src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-04-9/515f57a8215aff495e10e59a8abc2e87-425" onerror='if(this.getAttribute("error-load")!="yes"){setAttribute("error-load","yes");this.src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/2779/8336703-b.jpg"}'></span></div> text/html 2013-07-14T08:47:30+01:00 yasin14.mihanblog.com مقدم زاده خدا http://yasin14.mihanblog.com/post/355 <div style="text-align: center;" class="activityListRow_userWall_pic clearfix"><span onmouseover='showfullscreenicon("wall_icon_7391911","block")' onmouseout='showfullscreenicon("wall_icon_7391911","none")' onclick='showFullSizePic("http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/2558/7671334-b.jpg")'><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-04-24/837ae1b9430786e0318ccf1810c5c3f2-425" onerror='if(this.getAttribute("error-load")!="yes"){setAttribute("error-load","yes");this.src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/2558/7671334-b.jpg"}'></span></div> text/html 2013-06-14T04:17:07+01:00 yasin14.mihanblog.com مقدم زاده رای میدهم.... http://yasin14.mihanblog.com/post/352 <div align="center"><font size="2"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-06-14/94f2add77379fbfcf64567e62670a6a2-425"></span></font></div><div class="activityListRow_userWall clearfix" align="center"><font size="2">رای می دهم چون یک ایرانی هستم و سرنوشت ایرانم را دوست دارم<br><br> چون پایبند هستم به آرمانهای انقلاب اسلامی</font> <font size="2"><br><br> که با خون شهیدان سرفراز کشورم به نتیجه رسیده است</font> <font size="2"><br></font> </div> text/html 2013-06-14T04:11:03+01:00 yasin14.mihanblog.com مقدم زاده انتخابات http://yasin14.mihanblog.com/post/351 <div class="activityListRow_userWall_pic clearfix" align="center"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-06-13/681252b7e8c3f03224c7d6ae836ffffa-425"></span></div><div id="body_4137492" class="activityListRow_userWall clearfix" style="max-height:145px;overflow:hidden" align="center"><div id="bodyIn_4137492"><font size="2"><b>تحریم کنید ما را در هر چه در اختیار دارید...<br> تحقیر میکنیم شما را با یک بند انگشت...<br> .<br> هر کس ایرانی باشد<br> دشمن را زیر پا نه...<br> زیر یک بند انگشت له می کند</b></font></div></div> text/html 2013-06-13T04:08:56+01:00 yasin14.mihanblog.com مقدم زاده انتخابات http://yasin14.mihanblog.com/post/350 <div align="center"><img src="http://media.afsaran.ir/siYDpy_425.jpg?w=425&amp;h=595" alt="" align="bottom" border="0" height="468" hspace="0" vspace="0" width="334"><font size="4"><b><br><br>وعده ما 24 خرداد پای صندوق های رای</b></font><br></div> text/html 2013-06-04T06:29:50+01:00 yasin14.mihanblog.com مقدم زاده ندای رهبر http://yasin14.mihanblog.com/post/349 <div style="text-align: center;"><span><img style="width: 457px; height: 241px;" src="http://mihanbit.com/download/51a9dca25785c/9856.jpg"></span></div><div style="text-align: center;" class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix"><div id="body_9865170" class="activityListRow_userWall clearfix" style="max-height: 145px; overflow: hidden;"><div id="bodyIn_9865170"><font size="2">امام علی (ع): <br> هــــر کــــس کــه به وقت یـــــاری رهبـــــــرش در خــواب باشــد؛ <br> زیـــر لـگـد دشمنش بیـــــــدار می شود. <br><br> «غررالحکم-ص422» </font> </div></div></div>